Historie

Kobber og blikkenslager produkter kan spores langt tilbake i historien. I Norge har man funnet kjeler, kar og øser av kobber helt tilbake til år 0 på boplasser og i graver.
Det viser at man til finere bruk brukte kobbergjenstander. Disse gjenstandene var sannsynligvis tilvirket utenfor Norge.

Kobber og blikkenslagere etablerte seg her til lands fra slutten av 1200-tallet, først som kjelesmeder, senere som kobbersmeder og kjelepinkere. Faget var den gang et stort og vel ansett håndverk, og utøverne laget en rekke bruksgjenstander til husholdningene.

Fra 1800-tallet utviklet faget seg i retning av å bli et bygghåndverksfag med tak- og beslag-arbeid. I dag er blikkenslagerens arbeidsområde også utvidet til å omfatte både tak, fasade og ventilasjon.